Hết 5 năm dạy học ở vùng khó có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút?

Hết 5 năm dạy học ở vùng khó có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút?

GD&TĐ – Hỏi: Tôi được điều động vào dạy học tại một trường tiểu học thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo quy định thì tháng 12/2012, tôi đủ 5 năm công tác ở vùng khó để được luân chuyển về vùng thuận lợi. Nhưng hiện nay tôi vẫn đang tiếp tục công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Vậy tôi có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút hay không? – Nguyễn Trọng Thắng (trongthang***@gmail.com).

* Trả lời:

Khoản 3 Điều 8 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT, có nêu: Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, nếu bạn đã hết thời hạn công tác ở vùng đặc biệt khó khăn nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn sẽ được tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định hiện hành.

Trường hợp nếu bạn tình nguyện ở lại công tác ở vùng khó thì sẽ không được hưởng phụ cấp này.

Sỹ Điền